Documentation in English

Aby rozpocząć korzystanie z usługi web service firmy Volta Sp z o.o. należy uzyskać oddzielny dostęp(ID, login oraz hasło), który jest niezależny od danych używanych w celu autoryzacji na stronach ivolta.pl. W tym celu prosimy o przesłanie maila na adres webservice@ivolta.pl z prośbą o dostęp do usługi. W mailu prosimy o podanie nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska oraz adresu e-mail osoby koordynującej wdrożenie usługi po Państwa stronie.

Jeśli chcesz zobaczyć plik WSDL kliknij: VoltaWS.wsdl.

Wszelkie pytania oraz uwagi dotyczące usługi prosimy kierować pod adres webservice@ivolta.pl.
Dostępne metody:
Dostępne typy danych:

Opis metod:

Get_Product

Umożliwia pobranie informacji o pojedynczym produkcie z oferty.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
ProductCodestring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
ProductProduct

Get_Products

Umożliwia pobranie informacji o wszystkich produktach z oferty dla danej kategorii. W przypadku parametr CategoryId przyjmie wartość NULL wówczas pobrane zostaną produkty z wsztystkich kategorii.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
CategoryIdint
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
Productsarray of Product

Get_Product_Full

Umożliwia pobranie wszystkich dostępnych informacji o pojedynczym produkcie z oferty.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
ProductCodestring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
ProductProductFull

Get_Products_Full

Umożliwia pobranie wszystkich dostępnych informacji o wszystkich produktach z oferty. W przypadku gdy parametr CategoryId przyjmie wartość NULL wówczas pobrane zostaną produkty z wsztystkich kategorii.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
CategoryIdint
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
Productsarray of ProductFull

Get_Products_Small

Umożliwia pobranie wszystkich produktów z minimalna ilościa danych. Możliwość ograniczenia przez parametr kategori
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
CategoryIdint
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
Productsarray of ProductFull

Get_Update_Products_Full

Umożliwia pobranie wszystkich dostępnych informacji o produktach zmodyfikowanych w ostatnim czasie. W przypadku gdy parametr CategoryId przyjmie wartość NULL wówczas pobrane zostaną produkty z wsztystkich kategorii.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
CategoryIdint
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
Productsarray of ProductFull

Get_Update_Products_Stocks

Umożliwia pobranie listy produktów które zmieniły w ostatnich 24 godzinach stan magazynowy lub cenę. W przypadku gdy parametr CategoryId przyjmie wartość NULL wówczas pobrane zostaną produkty z wsztystkich kategorii.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
CategoryIdint
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
ProductStocksarray of ProductStock

Get_Product_Url

Umożliwia pobranie adresu URL do produktu w sklepie iVolta
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
ProductCodeint
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
ProductUrlProductUrl

Get_Product_Deliveries

Umożliwia pobranie wszystykich aktywnych dostaw dla zadanego produktu.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
ProductCodestring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
Deliveriesarray of Delivery

Get_Categories

Umożliwia pobranie wszystykich dostępnych kategorii dla produktów.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
Categoriesarray of Category

Get_Order

Umożliwia pobranie informacji o danym zamówieniu.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
OrderNumberstring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
OrderOrder

Get_Orders

Umożliwia pobranie informacji o zamówieniach wprowadzonych w danym przedziale czasowym.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
DateFromdate
DateTodate
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
Ordersarray of Order

Get_Order_Item

Umożliwia pobranie informacji o pojedynczej pozycji w wybranym zamówieniu.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
OrderNumberstring
PositionNumberint
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
OrderItemOrderItem

Get_Order_Items

Umożliwia pobranie informacji o wszystkich pozycjach w wybranym zamówieniu.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
OrderNumberstring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
OrderItemsarray of OrderItem

Get_Order_Status

Umożliwia pobranie statusu zamówienia.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
OrderNumberstring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
OrderStatusstring

Get_Invoice

Umożliwia pobranie informacji o wybranej fakturze.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
InvoiceNumberstring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
InvoiceInvoice

Get_Invoices

Umożliwia pobranie informacji o fakturach, które zostały wystawione w wybranym przedziale czasowym.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
DateFromdate
DateTodate
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
Invoicesarray of Invoice

Get_Invoice_Item

Umożliwia pobranie informacji o pojedynczej pozycji w wybranej fakturze.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
InvoiceNumberstring
PositionNumberint
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
InvoiceItemInvoiceItem

Get_Invoice_Items

Umożliwia pobranie informacji o wszystkich pozycjach w wybranej fakturze.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
InvoiceNumberstring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
InvoiceItemsarray of InvoiceItem

Get_Orders_For_Invoice

Umożliwia pobranie zamówień do wybranej faktury.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
InvoiceNumberstring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
Ordersarray of Order

Get_Address

Umożliwia pobranie informacji o pojedyńczym adresie klienta.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
AddressIdstring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
AddressAddress

Get_Addresses

Umożliwia pobranie informacji o wszystkich adresach klienta.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
Addressesarray of Address

Create_Address

Umożliwia stworzenie nowego adresu klienta.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
AddressAddress
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
AddressIdint

Calculate_Delivery_Cost

Umożliwia obliczenie kosztu dostawy dla podanych indeksów oraz formy płatności i formy dostawy.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
OrderOrder
OrderItemsarray of OrderItem
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
DeliveryCostfloat

Create_Order

Umożliwia złożenie zamówienia na wybrany asortyment.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
OrderOrder
OrderItemsarray of OrderItem
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
OrderNumberstring

Get_Order_Numbers

Umożliwia pobranie wszystkich numerów danego zamówienia.
Wejście:
IDint
Loginstring
Passwordstring
OrderNumberstring
Wyjście:
Resultboolean
Textstring
Numberstring
ClientNumberstring
Opis typów danych:

Product

Typ do przechowywania danych o pojedynczym produkcie.
Codestring
Pricefloat
BasePricefloat
Currencystring
Amountstring
AmountBranchfloat

ProductStock

Typ do przechowywania danych o stanie magazynowym jednego produktu.
Codestring
Namestring
Pricefloat
BasePricefloat
Currencystring
Amountstring
AmountBranchfloat

ProductUrl

Typ do przechowywania informacji o URL dla jednego produktu
Codestring
Urlstring

Product_Full

Typ do przechowywania danych o pojedynczym produkcie. Parametr ShortDescription uzupeniany jest tylko w metodzie Get_Product_Full.
Codestring
Namestring
Pricefloat
BasePricefloat
Currencystring
Amountfloat
AmountBranchfloat
ProducerNamestring
ProducerCodestring
EANstring
CategoryIdint
CategoryNamestring
LongDescriptionstring
ShortDescriptionstring
Specificationstring
Imagestring
Statusstring

Delivery

Typ do przechowywania danych o pojedynczej dostawie.
Numberstring
Datedate
Amountint

Category

Typ do przechowywania danych o pojedynczej kategorii.
Idint
ParentIdint
Namestring

Product_Codes

Typ do przechowywania danych o kodach pojedynczego produktu.
Codestring
EANstring
ProducerCodestring

Order

Typ do przechowywania danych o pojedynczym zamówieniu. W przypadku parametru RealizationMethod jest on wymagany tylko w metodzie Create_Order. W pozostałych metodach przyjmuje wartość NULL.

Dostępne wartości dla parametru RealizationMethod to:
Available - Zamawiam tylko dostępne
Partly - Realizuj częściowo
Waiting - Czekam na wszystko.
Wartość domyślną jest Waiting.
Numberstring
CustomerNumberstring
ItemsNumberint
CreationDatedate
RealizationTermdate
DeliveryCodeint
DeliveryDescriptionstring
PaymentCodeint
PaymentDescriptionstring
NetValuefloat
GrossValuefloat
AddressIdint
RealizationMethodstring
Remarksstring

OrderItem

Typ do przechowywania danych o pojedynczej pozycji na zamówieniu. W Create_Order parametr Amount może przyjąć maksymalnie wartość 30.
ProductCodestring
PositionNumberint
Amountint
SentAmountint
NetPricefloat
GrossPricefloat
NetValuefloat
VatRatefloat
IsServiceboolean

Invoice

Typ do przechowywania danych o pojedynczej fakturze.
Numberstring
ItemsNumberint
CreationDatedate
NetValuefloat
GrossValuefloat
PaymentTermstring
Waybillstring

InvoiceItem

Typ do przechowywania danych o pojedynczej pozycji na fakturze.
ProductCodestring
PositionNumberint
Amountint
NetPricefloat
GrossPricefloat
NetValuefloat
GrossValuefloat
VatRatefloat
IsServiceboolean

Address

Typ do przechowywania danych o pojedynczym adresie klienta.
Idint
Descriptionstring
Countrystring
Citystring
Poststring
PostCodestring
Streetstring
HouseNumberstring
FlatNumberstring
AreaCodestring
Phonestring
Emailstring
Remarksstring